Uudised Archives – Page 3 of 3 – Tartu laulupidu 2019 | Laulupeo 150. sünnipäev

Rubriik: Uudised

Koorilauljad aitavad laulupeokirikut taastada

Pressiteade 01.11.2017

11. novembril toob Lõuna-Eesti koorimuusika maraton Tartus kokku 45 laulukoori

Koorimuusika maraton

Ühel ja samal päeval esinevad nais-, mees- ja segakoorid kolmes Tartu kirikus. Viimase kontserdi järel minnakse koos taastamist ootava laulupeokiriku, Tartu Maarja kiriku juurde, mille fassaad kaunist koorimuusikat täis päeva lõpetuseks rüütatakse omamoodi ajaloovideosse.

11. novembri esinevad Lõuna-Eesti koorimuusika maratoni raames naiskoorid kell 12 Tartu Jaani kirikus, meeskoorid kell 16 Tartu Peetri kirikus ja segakoorid kell 19 Tartu Pauluse kirikus.

Armastatud koorijuhtide Vaike Uibopuu ja Alo Ritsingu poolt algatatud Tartu ja Tartumaa kooride laulupäevade koorimuusika maratoniks ühendamine soovib kogu Eesti üldsuse tähelepanu suunata sellele, et Tartu Maarja kirik, kus toimus esimese üldlaulupeo peaproov, saaks taastatud 2019. aastaks, mil toimuvad järgmine Tartu laulupidu ja üldlaulupidu. Maratonlaulupäeva piletitulu annetatakse kiriku taastamiseks.

Koorimuusika maratoni kolmanda kontserdi järel leiab kell 22 aset ühine ärakäimine. Läbi Vanemuise pargi viib laternarongkäik koorilauljad ja publiku Pepleri tänavale veel ühe kiriku juurde – endise võimlana taastamist ootava laulupeokiriku, Tartu Maarja kiriku juurde, kust kõik kord alguse sai.
Esimese üldlaulupeo peaproovi toimumiskoha fassaad riietatakse 11. novembri õhtul omamoodi ajaloovideosse – kaasatakse-kujundatakse taastamist ootavat laulupeokirikut ennast. Lummutuslikult tekib hoone esiküljele tükikesi laulupidude ja koorilaulutraditsiooni ajaloost, mis lähemalt või kaugemalt seotud Tartu Maarja kirikuga. Lumma lisamiseks kõlavad kiriku juures mõned meile olulised koorilaulud.

Kontsertide juht on vabakutseline näitleja ja helilooja Veiko Tubin.

Viimasel kontserdil Pauluse kirikus kõnelevad piiskop Joel Luhamets ja Eesti Rahva Muuseumi direktor, ajaloolane Tõnis Lukas.
Hääled, mõtted ja mälestused tekitab laulupeokiriku fassaadile video- ja valguskunstnik Alyona Movko koostöös Valgusfestival MTÜ-ga.
Kaasa löövad koorilauljad, Tartu Maarja kiriku õpetaja Joona Toivanen ning Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu esimees, linnapea Urmas Klaas.

Koorikontsertide kunstilised juhid on dirigendid Vilve Maide, Alo Ritsing ja Küllike Joosing.

Laternaid rongkäiku ning kiriku juurde aitavad valmistada Tartu Luterliku Peetri Kooli ja Naerumaa lasteaia lapsed. Kõik on teretulnud neid juurde meisterdama ning 11. novembri õhtul kell 22 Tartu Maarja kiriku juurde tooma. Huvilisi lubatakse lummutuse järgselt kirikusse.

Kontsertide piletid, toetajapilet ja maratonlaulupäeva pass on müügil Piletimaailmas.

Lisainfo:

Maris Peebo
506 8770
Maris.Peebo@raad.tartu.ee

Riho Leppoja
513 8681
Riho.Leppoja@raad.tartu.ee

koorimuusikamaraton.ee
https://youtu.be/wb8dqqa10I8

Avati annetustelefonid Tartu maarja kiriku taastamise toetuseks

Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus
PRESSITEADE
03.08.2017

Avati annetustelefonid Tartu maarja kiriku taastamise toetuseks

Igaüks saab olla kirikuehitaja

Alates 02.08.2017 on nii Telia, Elisa kui Tele2 võrgus avatud annetustelefonid Eesti laulupeo hälli – Tartu Maarja kiriku taastamise toetuseks.

Annetustelefonide numbrid on aastaarvud, mis on tähtsad verstapostid Maarja kirikuhoone ajaloos. 11. jaanuaril 1842. aastal pühitseti vastvalminud Maarja kirik ning sellest sai tugev usu- ja vaimuelu keskus täpipealt 99,5 aastaks. Kirikus peeti muuhulgas 1869. aastal esimese üldlaulupeo peaproov ning pasunamängu saatel kuulutati laulupidu sealt ka avatuks. 12. juulil 1941 hävis Maarja kirik II maailmasõja sündmustes, põledes kuni müürideni varemeteks. 2019. aastal tähistab Eesti laulupidu oma 150. juubeliaastat ning ühes sellega loodame taaspühitseda ka taastatud Tartu Maarja kiriku.

Tartu Maarja kiriku taastamise annetustelefonid on järgnevad:
900 1842 annetad 5 eurot
900 1941 annetad 10 eurot
900 2019 annetad 50 eurot.

Tartu linna päeval, 29.06.2017 toimunud pidulik sündmus märkis Tartu Maarja kiriku taastamise algust. Esinesid Maarja koguduse kammerkoor Soli Deo Gloria ja Väägvere Pasunakoor. Sõna said koguduse õpetaja Joona Toivanen, Tartu praostkonna praost Ants Tooming, Tartu linnapea ja Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse nõukogu esimees Urmas Klaas ning Eesti Meestelaulu Seltsi juhatuse liige Margus Arak. Kõned olid inspireerivad ja toetavad, edastades kuulajatele sõnumi, et üheskoos saame püstitatud eesmärkidega hakkama ja Maarja kirik saab taastatud 2019. aasta laulupeoks.

Kirik kui kogukonnakeskus

19. sajandi keskel oli Maarja kirik ja kogudus Tartu ainus eestlaste kogudus. 1857–1885 oli koguduse õpetajaks praost ja kirikunõunik dr. Adalbert Hugo Willigerode. Tema ajal oli Maarja kirik Eesti „esimese” ärkamisaja üheks keskuseks, kuhu oli koondunud eestlaste ärkamisaegne vaimuelu. A.H.Willigerode andis mõnda aega välja ajalehte „Tallorahwa Postimees”, kirjutas laule, juhtis pasunakoori ning oli ka esimese Eesti üldlaulupeo (1869) korraldustoimkonna president.

17. juunil 1869 (vkj) toimus üldlaulupeo ühendkoori esimene kokkulaulmine ja peaproov just Tartu Maarja kirikus. Maarja kiriku tornist mängis pasunakoor ka laulupeo avamängu.

Kirik sai tegutseda pool aastat vähem kui 100 aastat. Teise maailmasõja ajal, 12. juulil 1941 pommitasid Nõukogude väed Tartut. Tules hävis mitusada hoonet, nende hulgas Maarja kirik. Hävisid ka kiriku muuseum ja väärtuslik arhiiv.

Teise maailmasõja ajal ega järel ei antud okupatsioonivõimude poolt kogudusele luba oma kodukirikut taastada. 1956. aastal andsid Tartu linnavõimud kirikuhoone varemed Eesti Põllumajanduse Akadeemiale (EPA) ja sinna ehitati võimla. Torni kaks säilinud kivikorrust lammutati. Spordikompleks valmis 1961. aastal ning tegutses võimlana kuni 2009. aastani, mil valmis Eesti Maaülikooli uus spordihoone.

Kogudus sai kirikuhoone tagasi 2008. aastal, kuid sporti tehti hoones veel aastajagu pärast seda. Juba enne seda, 2003. aastal, loodi EELK Tartu Maarja koguduse ja EELK Tartu Praostkonna poolt Tartu Maarja Kiriku Sihtasutus eesmärgiga taastada Tartu Maarja kirik.

Aadressil Pepleri 1 asuva Maarja kiriku välisilme taastatakse endisel kujul. Siselahendus on modernne ja võimaldab lisaks koguduse jumalateenistuslikule tegevusele pakkuda ruume ka konverentsideks, laulatuste vastuvõttudeks, peielaudadeks, ringi- ja huvitegevuseks, laste- ja noortetööks, kogukonna kooskäimisteks, kontsertideks, plaadiesitlusteks jne. Kirikuhoones leiavad koha ka kolumbaarium ja väljarentimiseks mõeldud büroopinnad. Ajalooväljapaneku ja näitustega jäädvustatakse Maarja koguduse ja kiriku tegevuse rikkalik pärand läbi eesti rahva kultuuriloo.

Sihtasutus on tegelenud ettevalmistavate tegevustega kiriku taastamiseks – läbi on viidud ideekonkurss ja valitud arhitektid, kogutud annetusi kiriku taastamiseks, otsitud projektivahendeid.

2017. aastaks on valminud KOKO Arhitektide poolt ehitusprojekt, kiriku taastamist toetavad Tartu linn ja ümberkaudsed vallad ning suur hulk häid inimesi oma annetustega.

Lisainfo ja kontakt:

Silvia Leiaru
Tartu Maarja Kiriku Sihtasutuse juhataja
Tel 5665 0956
E-post silvia.leiaru@eelk.ee

Joona Toivanen
EELK Tartu Maarja koguduse õpetaja
Tel 5626 0313
E-post jmtoivanen@gmail.com

Tartu 2019. aasta laulupeo lähteidee ja muusikaline juht on selgunud

Tartu Linnavalitsus
PRESSITEADE
10.07.2017

Tartu 2019. aasta laulupeo lähteidee ja muusikaline juht on selgunud

Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi avaliku konkursi võidutööks valiti Triin Kochi, Maarja Ülperi ja Triinu Araku ideekavand.
Järgmise Tartu laulupeo muusikaline juht on dirigent Triin Koch.

Võidutöö välja valinud 13-liikmeline ekspertkomisjon tunnustas ideekavandi haaret ja mõtestatust. Plussina toodi välja esimese üldlaulupeo Tartus toimumise fakti läbitunnetamist autorite poolt ning ambitsiooni korraldada Tartus lisaks laulupeo lõppkontserdile ka mitmeid teisi laulupeo 150. sünnipäeva tähistavaid üritusi. Töö tugevustena nimetati veel kaugemale vaatamist ning kaasamõtlemist koorimuusika valdkonna kestmise osas.

Järgmise Tartu laulupeo muusikaline juht Triin Koch on Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori, Tartu Ülikooli Kammerkoori ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Tallinna vilistlaskoori peadirigent. Koch on olnud aastaid kaastegev nii üldlaulupidude, noorte laulupidude kui ka Tartu laulupidude kunstilistes meeskondades, seda nii liigijuhi kui liigidirigendina.

Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori pikaaegsed aktiivsed lauljad Maarja Ülper ja Triinu Arak on olnud mitmete viimastel aastatel enam kõlapinda tekitanud Tartu koorimuusikaalaste ettevõtmiste algatajateks ning elluviijateks.

II koha preemia pälvis Lauri Breede ja Astrid Halliku poolt esitatud ideekavand. III preemia antakse konkursitööle, mille autoriks oli Lylian Kaiv.

Võidutöö valinud komisjoni kuulusid Eesti Kooriühingu esimees dirigent Raul Talmar, dirigendid ja muusikapedagoogid Küllike Joosing, Margus Kasemaa, Kadri Leppoja, Vilve Maide ja Eve Paap, dirigent Kuno Kerge, Klassikaraadio tegevtoimetaja Marge-Ly Rookäär, ooperisolist ja kultuurikorraldaja Reigo Tamm, helilooja ja muusikaloolane Alo Põldmäe, kauaaegne Tartu ülikoori kammerkoori laulja ja valdkonnas aktiivselt tegev Ken Ird ning rahvatantsuansambel Tarbatu kunstiline juht Jaanus Randma. Võidutööd välja selgitavat arutelu juhtis komisjoni esimees, dirigent ja helilooja Alo Ritsing.

Avalikule konkursile laekus kaheksa kavandit. Tartu Linnavalitsus tänab ja tunnustab kõiki konkursil osalejaid.

Tartu 2019. aasta laulupeo muusikalise juhi ülesandeks on luua kunstiline meeskond, et tagada peo kõrgetasemeline läbiviimine ning laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine laulupidude sünnilinnas Tartus moel, mis liidab osalejaid ja pealtvaatajaid. Kunstilise toimkonna ühisloominguna valmiva laulupeo repertuaari kava ning peoga seotud ürituste esialgse programmi esitamise tähtaeg Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonnale on 1. jaanuar 2018.

Tartu laulupidu korraldab Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus Tiigi seltsimaja koostöös peo muusikalise juhi ja tema loodud kunstilise toimkonnaga. Laulupeo kontseptsioon ja peoga seotud üritused viiakse ellu ühise meeskonnana.

Tartu laulupeo kontsert toimub 22. juunil 2019 Tartu lauluväljakul. Laulupeo kontserdil osalevad kõik kooriliigid, puhkpilliorkestrid ning valikuliselt Tartu linna ja maakonna rahvatantsurühmad.

2019. aasta tähistab 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis toimus 1869. aastal Tartus. Ka kaks nädalat hiljem toimuva XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli süüdatakse 22. juunil 2019 laulupidude sünnilinnas.

 

Lisainfo:

Maris Peebo
Tiigi seltsimaja direktor
e-post Maris.Peebo@tartu.raad.ee
tel 506 8770

Riho Leppoja
Tiigi seltsimaja koorimuusika peaspetsialist
e-post Riho.Leppoja@raad.tartu.ee
tel 513 8681

Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee konkursile laekus kaheksa võistlustööd

Tartu Linnavalitsus
PRESSITEADE
25.05.2017

Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee konkursile laekus kaheksa võistlustööd

21. märtsil 2017 Tartu linna poolt välja kuulutatud konkursile Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi leidmiseks saadeti kaheksa võistlustööd.

Võidutööd välja selgitava 13-liikmelise ekspertkomisjonini jõuavad konkursitööd käesoleval nädalal. Lõpliku otsuse tegemiseks ja aruteluks kohtub komisjon juuli alguses Tartus, võidutöö avalikustatakse 15. juulil.

Tartu laulupeo kontsert toimub 22. juunil 2019 Tartu lauluväljakul ja on Tartus laulupeo 150. sünnipäeva tähistavate ettevõtmiste kulminatsiooniks. Tartu laululaval toimuval laulupeo kontserdil osalevad kõik kooriliigid, puhkpilliorkestrid ning valikuliselt Tartu linna ja maakonna rahvatantsurühmad.

2019. a tähistatakse 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis toimus 1869. aastal Tartus. Ka kaks nädalat hiljem toimuva XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli süüdatakse 22. juunil 2019 laulupidude sünnilinnas.

 

Lisainfo:

Riho Leppoja
Tiigi seltsimaja koorimuusika peaspetsialist
e-post Riho.Leppoja@raad.tartu.ee
tel 513 8681

Algas avalik konkurss 2019. aasta Tartu laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi leidmiseks

Tartu linn kuulutab välja avaliku konkursi Tartu 2019. aasta laulupeo kunstilise lähteidee ja muusikalise juhi leidmiseks. Tartu laulupeo kontsert toimub 22. juunil 2019 Tartu lauluväljakul. Kandideerijaid oodatakse ideekavandis välja pakkuma näiteid ka teistest Tartus laulupeo 150. sünnipäeva tähistavatest üritustest ja ettevõtmistest.

2019 tähistab 150 aasta möödumist esimesest laulupeost, mis toimus 1869. aastal Tartus. Traditsiooni ajaloolises sünnipaigas on laulupeoliikumise elujõulisuse hoidmine üks kultuurielu prioriteete, millest tulenevalt arvestab tugev ideekavand järgmisega:

  • (Koori)laul on olnud vahendiks meie kogukonna kokku kutsumisel ja koos hoidmisel – Tartu laulupidu peab seega kõnetama nii neid, kel aastatepikkune laulupeokogemus, kui neid, kes alles õpivad laulupidu armastama.
  • Tartu laulupidu – see on koos laulmine, muusikaline elamus, vaatemäng, koostegevus, peomeeleolu, tseremooniad, persoonid ja traditsioonid.
  • Tartu laulupidu on muusikaline suursündmus, millega võivad kaasneda muud üritused, mis võimendavad laulupeo 150. sünnipäeva tähistamist Tartus.
  • Tartu laululaval toimuval laulupeo kontserdil osalevad kõik kooriliigid, puhkpilliorkestrid ning valikuliselt Tartu linna ja maakonna rahvatantsurühmad.

Tartu 2019. aasta laulupeo lähteidee ja muusikalise juhi konkursil võib kandidaat osaleda üksi või koos meeskonnaga.
Tartu laulupeo muusikalise juhi kandidaadilt eeldatakse muusikalist kõrgharidust, soovitav on varasem kogemus laulupeo liigijuhi või liigidirigendina.

Samuti oodatakse osalema üksnes kunstilisi lähteideid, st üksikisikuid või meeskondi, kellel ei ole koheselt välja pakkuda laulupeo muusikalise juhi kandidaati.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 20. mail 2017 kell 23.59.

Konkursitöid oodatakse e-posti aadressile laulupidu@tartu.ee.

Samuti võib konkursitöid tuua ümbrikus või saata aadressile Raekoja plats 12, 51004 Tartu (II korrus, ruum 201, Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakond).

Konkursi tingimustega saab tutvuda aadressil tartulaulupidu.ee.

Lisaküsimused palume saata e-posti aadressile laulupidu@tartu.ee.

22. juunil 2019 süüdatakse Tartus ka kaks nädalat hiljem toimuva XXVII laulu- ja XX tantsupeo tuli. See andis kena ja sümboolse põhjuse nihutada Tartu 2019. aasta laulupidu esialgu kavandatust nädala võrra hilisemaks – laulupeo 150. sünnipäeva tähistamine algab laulupidude sünnilinnast.

 

Lisainfo:

Maris Peebo
e-post Maris.Peebo@tartu.raad.ee
tel 506 8770

Riho Leppoja
e-post Riho.Leppoja@raad.tartu.ee
tel 513 8681

Open